2015-02-04 15:19 #0 av: Linnea

Grovfoder, också kallat stråfoder, är hö, hösilage och ensilage som alla är pressat gräs konserverat på olika sätt för att kunna utfodras till hästarna under perioder när gräset inte växer. Numera är det vanligt att bl a tävlingshästar sällan betar gräs utan får allt sitt gräs i grovfoderform antingen torkat (hö) eller ensilerat (hösilage och ensilage).