2012-08-22 12:16 #0 av: Linnea

Den här gången handlar det om gravar/diken.

Ett dike kan vara helt fristående precis som en vattengrav i banhoppning men oftast är det en kombination av dike och annat hinder.

Fristående diken kan vara med eller utan skodd bakkant, dvs markerad bakkant. Kan vara en låg stock eller bräda tex. Det är rekommenderat att man markerar framkanten för att underlätta avsprånget, på bilden ovan är det vitmålat trä.

De längsta tillåtna dikena är enligt TR 360 cm!

De flesta typer av diken/gravar är tillåtna i alla tävlingsklasser utom P60, där förekommer inga diken alls.